logo_proza.jpg

Projekt PROZA ma na celu opracowanie rozwiązań, które z jednej strony w znaczący sposób zminimalizują ryzyko strat w gospodarce wynikających z warunków pogodowych (rolnictwo, leśnictwo, transport morski), a z drugiej pozwolą na planowanie i optymalizację kosztów związanych z pogodą (energetyka, rolnictwo, gospodarka morska).

Ogólnym celem projektu jest zmniejszenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji gospodarczych zależnych od zmieniających się warunków atmosferycznych.

Celem badań zespołu Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego jest dostarczenie profesjonalnej prognozy warunków prądowo-falowych Morza Bałtyckiego.


W naszym portalu udostępniamy Państwu prognozy Bałtyku:

  • wysokość fali znacznej oraz średni kierunek falowania
  • średni okres fali
  • okres piku widma
  • prędkość wiatru wraz z jego kierunkiem

W aktualnie działającej wersji modelu, wykorzystywane są informacje meteorologiczne dostarczane przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Warunki hydrodynamiczne w bliższym i dalszym otoczeniu portu modelowane są na dedykowanym serwerze, przy pomocy opracowanych i działających w IOUG zagnieżdżonych modeli falowania wiatrowego WAM - w skali regionalnej (Bałtyk i Bałtyk Południowy) oraz SWAN - w skali lokalnej (Zatoka Gdańska i bezpośrednie otoczenie portu), a także trójwymiarowego hydrodynamicznego modelu POM .

Projekt realizuje konsorcjum składające się z czterech podmiotów:

  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
  • Instytut Badawczy Leśnictwa
  • Instytut Ogrodnictwa - dawniej Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka
  • Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

loga_all.jpg