Zespół

Pracownia Dynamiki Morza, Zakład Oceanografii Fizycznej, Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (IOUG):

 • prof. UG dr hab. Witold Cieślikiewicz, kierownik Pracowni Dynamiki Morza, kierownik zadań realizowanych w UG
 • dr Wojciech Czernous, adiunkt
 • dr Aleksandra Dudkowska, adiunkt
 • dr Gabriela Gic-Grusza, adiunkt
 • dr hab. Jan Jędrasik, starszy wykładowca
 • dr Vitalij Roščinski
 • mgr Jordan Badur, specjalista naukowo-techniczny, doktorant
 • mgr Szymon Roziewski, specjalista naukowo-techniczny, doktorant
 • mgr Marcelina Dąbrowska, doktorantka
 • mgr Olga Podrażka, doktorantka
 • mgr Roman Janowczyk, specjalista naukowo-techniczny, koordynator prac IT
 • mgr inż. Paweł Wegner, specjalista ds. informatyki
 • mgr Natalia Ficner, specjalista ds. administracyjno-finansowych
 • dr Katarzyna Pińska, specjalista ds. administracyjno-finansowych
 • mgr Ludmiła Zoberman, specjalista ds. administracyjno-finansowych