PartnerzyKoordynator: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), WarszawaDziałalność ICM jest zorientowana na potrzeby nauki w skali całego kraju, w obszarach badań podstawowych i prac rozwojowych. Działalność badawcza ICM obejmuje badania w dziedzinie metod modelowania matematycznego układów złożonych oraz zjawisk i procesów zachodzących w takich układach; tworzenie i rozwój algorytmów dla potrzeb modelowania oraz ich realizacje komputerowe i tworzenie rozwiązań aplikacyjnych. ICM, jako Centrum Komputerów Dużej Mocy, udostępnia polskiemu środowisku naukowemu zgromadzone zasoby: komputery dużej mocy, profesjonalne stacje graficzne oraz specjalizowane oprogramowanie. ICM posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie w operacyjnym wykorzystywaniu współczesnych modeli numerycznych prognoz pogody.


Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin StaryInstytut Badawczy Leśnictwa prowadzi badania i prace rozwojowe w zakresie: zalesiania i odnawiania lasu, pielęgnacji, użytkowania, a także ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej. Instytut aktywnie uczestniczy w opracowaniu, na rzecz organów władzy państwowej, aktów prawnych oraz innych dokumentów, w tym wynikających z międzynarodowych konwencji i porozumień, a także Polityki Leśnej Państwa.


Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, SkierniewiceInstytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa (obecnie Instytut Ogrodnictwa) swoim programem badawczym obejmuje wszystkie zagadnienia związane z produkcją ogrodniczą, począwszy od badań nad biologicznymi podstawami produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych przez biotechnologię, genetykę i hodowlę twórczą roślin ogrodniczych, agrotechnikę, fitopatologię, szkółkarstwo i ochronę zasobów genowych roślin sadowniczych, wrzywnych i ozdobnych, nawadnianie roślin, uprawę grzybów jadalnych, przetwórstwo i przechowalnictwo owoców i warzyw, bezpieczeństwo żywności, agroinżynierię, ekonomikę i marketing. Z uwagi na to, że wszystkie rośliny sadownicze i znaczna część warzywnych są owadopylne, duże znaczenie w programie badawczym ma także pszczelnictwo.


Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański, GdańskInstytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego jest jedyną placówką uniwersytecką w Polsce, kształcącą studentów oceanografii na wszystkich stopniach kształcenia, prowadzącą wielodyscyplinarne badania naukowe w strefie przybrzeżnej mórz szelfowych. Badnia te koncentrują się głównie na obszarze południowego Bałtyku i w rejonie Zatoki Gdańskiej, ale ponadto w rejonach polarnych. Poprzez prowadzenie intensywnych badań Instytut gromadzi i rozwija wiedzę podstawową i stosowaną niezbędną dla wspierania zrównoważonego wykorzystywania środowiska morskiego i jego ochrony.