Prognozy falowania Bałtyku

PROZA – Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery

o projekcie proza

Celem projektu PROZA jest zmniejszenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji gospodarczych zależnych od zmieniających się warunków atmosferycznych.

Projekt realizuje konsorcjum składające się z czterech podmiotów – Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Instytutu Ogrodnictwa oraz Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem badań zespołu Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego jest dostarczenie profesjonalnej prognozy warunków prądowo-falowych Morza Bałtyckiego.

prognoza bałtyku
W naszym portalu udostępniamy Państwu prognozy Bałtyku:

  • wysokość fali znacznej oraz średni kierunek falowania
  • średni okres fali
  • okres piku widma
  • prędkość wiatru wraz z jego kierunkiem

W aktualnie działającej wersji modelu, wykorzystywane są informacje meteorologiczne dostarczane przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Warunki hydrodynamiczne w bliższym i dalszym otoczeniu portu modelowane są na dedykowanym serwerze, przy pomocy opracowanych i działających w IOUG zagnieżdżonych modeli falowania wiatrowego WAM - w skali regionalnej (Bałtyk i Bałtyk Południowy) oraz SWAN - w skali lokalnej (Zatoka Gdańska i bezpośrednie otoczenie portu), a także trójwymiarowego hydrodynamicznego modelu POM .